Velkomen til oss

Frivilligsentralen er ein møteplass og katalysator for frivillig verksemd og kulturtilbod i Vang, på tvers av bakgrunn, miljø, alder og kjønn. Nokon treng hjelp, og mange ønskjer å hjelpe. Bli med på laget! :)

SommarFritidsKlubb 2020 - påmelding

Det blir klubb dei tre første vekene etter skuleslutt. I år må vi ha påmelding - meld deg på her!

Ønskjer du å få – eller bli – telefonvenn?

Kven som helst kan kjenne seg isolert og åleine no for tida. Tenkjer du at det hadde vore kjekt å ha nokon å snakke med? Eller vil du bidra med din tid, til nokon som ønskjer kontakt? Frivillige telefonvenner vil koplast opp med dei som ønskjer kontakt, og ringe til faste tider - for å høyre korleis det står til, eller prate om heilt andre ting og få tankane litt bort frå denne unntakstilstanden.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Kulturprogram

Vi arrangerer mange kulturelle hendingar saman med biblioteket, her finn du programma våre.

Vil du motta info på epost?

Ønskjer du å motta informasjon når på epost når vi har arrangement eller andre viktig ting som skjer?

Frivilligaktivitetar

Her finn du informasjon om kva vi har av tilbod og aktivitetar på sentralen pr. no. Klikk for meir info.

Treng du hjelp til småting i heimen? Det vere seg å måke snø, bere inn ved, skifte ei lyspere, o.l. Oppdraga skal ikkje vare meir enn ein time/halvannan times tid. Ta kontakt så finn vi ein frivillig som kan hjelpe deg.

Les mer

Tysdagar kl 15.30 er det lekseklubb på Vang folkebibliotek.

Les mer

Treng du hjelp til å lage middag? Vi har frivillige som kan kome heim og lage mat ilag med deg.

Les mer

Ønskjer du å lære norsk og treng nokon å praktisere språket med? Ta kontakt så prøver vi å finne ein frivillige som kan bli din språkven :)

Les mer

Ønskjer du å gå tur, og vil ha selskap eller nokon til å vise deg dei mest spektakulære plassane i Vang? Vi har turvener både for rusleturar langs vegen og langturar i fjellet :)

Les mer

Samarbeid med Innovangsjon; vi tilbyr velkomstven til alle nytilflytta og andre som ønskjer å bli bedre kjent med bygda vår.

Les mer

Vi treng fleire øvingskøyrarar! Dette er eit tilbod til busette flyktningar og andre som bur i Vang, som treng mengdetrening i tillegg til ordinære køyretimar. Vi har ein eigen bil (nyinnkjøpt suzuki) til formålet.

Les mer

Årsmeldingar, handlingsplanar og vedtekter

Frivillige lag i Vang

Vi prøver å halde ei oppdatert liste over lag i Vang og kontaktpersonar - gi beskjed om du ser noko som ikkje stemmer

Lenker

Nyttige lenker til våre samarbeidspartarar og andre viktige aktørar på feltet

2020 © Vang frivilligsentral