Kontakt / info

Telefon:
61 36 94 25
46 81 64 73

Post- og besøksadresse:
Tyinvegen 5151
2975 Vang i Valdres

Epost-adresse:
frivilligsentralen@vang.kommune.no

Ope:

måndag, tysdag og onsdag frå 11:00 til 15:00

Sentralen er eigd av Vang kommune,  og organisert under etat for utdanning og kultur. Marte Tangen er tilsett som dagleg leiar. Vi er samlokalisert med biblioteket på Vangstunet, og du er hjarteleg velkomen innom for ein prat. Marte blir veldig glad om du har idéar, tips eller tankar om kva frivilligsentralen kan drive med!


Styret for 2019:

Ragni Havro Almenning (styreleiar)
ragni.almenning@gmail.com
93022427
Elisabeth Myhre (rep. HUL)elisabeth.myhre@n2u.no
90591761
Oddbjørn Skeie (rep. adm.)oddbjorn.skeie@vang.kommune.no95076539
Kari Hagaseth
hagaseth_vang@hotmail.com
98857553
Hallgrim Rogn hallgrim@vangivaldres.no41222769
Gerd Markenhmarken@online.no
97654892
Hadgu Haileab Gebreluul
hadguhaileab@yahoo.com
91277017
Laila Otervik (vara)
laotervik@gmail.com
41527364

 

Gerd, Kari, Leif, Ragni og Hallgrim frå styret i 2018

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral