Lenker


Vang kommune er eigar av frivilligsentralen. Sjå kommunen si heimeside på vang.kommune.no

Frivilligsentralen har gleda av å vere samlokalisert med Vang folkebibliotek på Vangstunet. Les om biblioteket på valdresbiblioteka.no/vang

Ein flott aktivitetskalender og aktuelle saker om Vang finn du på Innovangsjon si heimeside vangivaldres.no

Besøk oss på facebook! facebook.com/VangFrivilligsentral

Vi er medlem av Norges frivilligsentraler, les meir om dei på frivilligsentral.no

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral