Vil du gi ei julegåve ?

Frivilligsentralen samlar inn julegåver til born som ikkje har så mykje. Vil du bidra?

Vi ønskjer gåver som ikkje er pakka inn, så vil styret i frivilligsentralen pakke og fordele gåvene på best mogeleg måte. Vi treng gåver til både jenter og gutar, frå 1 til 17 år.

Vi tar i mot gåver fram til laurdag 14. desember.

På førehand takk! :)

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral