Vi søker ein ny medarbeidar!

Det er ledig 20 % stilling ved Vang frivilligsentral, i ein 2-årsperiode. Stillinga er eit vikariat for dagleg leiar som skal ha deltidspermisjon.

Er du ein løsningsorientert, strukturert og sjølvstendig person som vil vere med å jobbe med BUA Vang – utstyrssentralen som skal opne denne vinteren? Oppgåvene vil vere å bidra i administrasjon av dagleg drift, utlån, marknadsføre tilbodet og skape aktivitetar med aktuelle målgrupper. BUA vil i hovudsal låne ut friluftsutstyr, men også verktøy og andre artiklar. 

Her finn du annonsa, med lenke til søkjarportalen: https://82029.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4304097263?language=nn&link_source_id=0&showExpired=False

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral