SommarFritidsKlubb 2021

Her kan du melde deg på årets SommarFritidsKlubb!

Det blir klubb alle kvardagar dei tre første vekene etter skuleslutt, kl 11-15.

Klubben er for ungar født i 2013 eller tidlegare. 

Oppmøte ved Vang folkebibliotek, vi kjem til å vere både inne og ute. Klubbleiar: Julie Holmvik

Den første veka er eit samarbeid med Vang læringssenter, og her kan også foreldre bli med! Då blir det fokus på friluftsliv og uteleik for heile familien. 

Også i år treng vi påmelding. Du kan melde deg på ein eller fleire veker. Det er avgrensa plassar. Etter fristen gir deg beskjed om kva for veker du får plass. Påmeldingsfrist: 14. juni. 

Fyll ut skjemaet under. Har du spørsmål? Kontakt Marte på frivilligsentralen@vang.kommune.no // 46 81 64 73, eller kom innom på Frivilligsentralen.


Du kan krysse på fleire veker, men det er ikkje sikkert du får plass på alle.
Send


Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral