Opprop frå Oppland: Reverser endringa i statstilskotet til frivilligsentralane

Frivilligsentralane i Oppland har skrive eit opprop for å belyse Stortinget si vedtatte endring i finansieringsmodellen til alle norges frivilligsentralar, og kva endringa vil bety for vår region.

Oppmodinga til Regjeringa er å lytte til vår paraplyorganisasjon Norges Frivilligsentraler, som har fremma eit forslag om å la Stortinget utvikle ein ny finansieringsmodell i samråd med dei, som vil legge til rette for vekst og utvikling av frivilligsentralane landet over.

Du kan lese oppropet her: Opprop frå Oppland_Reverser endringa i statstilskotet til frivilligsentralane

Vi blir veldig glade for alle som hjelper oss å spreie bodskapen til politikarar og presse. 

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral