Kva vil du lære?

Vi skal ha ei rekke kurs og verkstader i 2020, og ønskjer å planlegge desse ut frå behov og ønskjer i vangsbefolkninga. Kva kunne DU tenkje deg å delta på??

Her er eit par forslag:

  • Skrivekurs
  • ·Røyke og grave fisk/kjøt
  • Kunstmåling
  • Skredkurs
  • Kropp/søvn/kosthold
  • Bileteredigering
  • Excel/word/powerpoint
  • Presentasjonsteknikk
  • Reparasjonsverkstad
  • Blomebinding


Send ein epost til frivilligsentralen@vang.kommune.no med dei alternativa som er aktuelle for deg, og legg gjerne til andre forslag! :)

Vi skal også bli betre på å rettleia folk som ønskjer datahjelp. Kva for emner kan vere aktuelt for deg å be om hjelp til? 

Vi blir veldig glade for tilbakemeldingar :) Helsing oss på frivilligsentralen og biblioteket i Vang

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral