Fri, villig og heit – ei oppsummering

18. september 2018 møttest om lag 30 engasjerte sambygdingar til dialogmøte i regi av Vang frivilligsentral.

Problemstillinga var følgjande: Korleis er stoda for frivilligheita i Vang, og kva skal til for å betre vekstvilkåra?

Klikk her for å lese oppsummeringa og sjå bileta frå kvelden:

fri villig og heit, oppsummering

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral