Fri, villig og heit

Korleis er stoda for frivilligheita i Vang, og kva skal til for å betre vekstvilkåra?

Tysdag 18. september kl 19.00 inviterer vi til dialogmøte for frivillige lag og enkeltpersonar, politikarar og alle andre som bryr seg om frivilligheit i Vang. Programmet for kvelden er som følgjer:

 • Hyllest til dei frivillige, v/ ordførar Vidar Eltun


 • Trender i frivilligheita, v/ Marta Bjørnøy Lalim, Nord-Aurdal frivilligsentral


 • Erfaringsdeling 1:
  • Kva motiverer dei frivillige?
  • Uorganisert frivilligheit - kva skjedde med dugnadsånden?
  • Korleis står det til med rekrutteringa - og blir nye folk inkludert?
     
 • Nye personvernreglar, v/ økonomisjef Remi Nilsen


 • Erfaringsdeling 2:
  • Kva er utfordringane for frivillige i Vang, og kva kan kommunen og andre gjere for å legge betre til rette?
  • Er terskelen for å samarbeide låg nok?
  • Kommunikasjon - kva slags fora ønskjer vi?


 • Treng Vang ei frivilligmelding? v/ Marte Tangen, Vang frivilligsentral


 • Korleis skape samhald og engasjement, v/ Line Svien, påskelunchen på Filefjell

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral