Årsmøte 2021 og nytt styre

24. februar var årets årsmøte gjennomført, og vi har fått nytt styre.

(foto av styret i 2020)

Hovedutval for levekår (HUL) er frivilligsentralen sitt høgste organ. I årsmøte 2021 vart årsmelding 2020 og handlingsplan 2021 vedteke, begge finn du her: https://vang.frivilligsentral.no/dokument?%C3%A5rsmeldingar,-handlingsplanar-og-vedtekter&Id=71217

Nye styremedlem kom inn for dei som var på val, det nye styret består no av:

  • Kari Hagaseth
  • Hallgrim Rogn Børhus
  • Gerd Marken
  • Oddbjørn Skeie (rep frå adm)
  • Elisabeth Myhre (rep frå HUL)
  • Helge Lajord
  • Grete Buajorde
  • Mina Synøve Blom Haaverstad (vara)

Vi seier tusen takk til Hadgu Gebreluul, Laila Otervik og ikkje minst avtroppande styreleiar Ragni Havro Almenning for innsaten i styret!

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral