Alternativ for videomøter og videochatting

Dette er tida for videosamtalar! Både i bedriftene, for frivillige lag og andre samanslutningar, og for familie og vener. Denne lista er langt frå utfyllande, og garantert ikkje feilfri, men forhåpentlegvis kan den hjelpe deg å navigere i jungelen av ulike tenester. Håper du finn noko som passar for deg!

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral