Forteljarkurs

Måndag 8. oktober kjem Marit Anmarkrud til Vang for å halde kurs i forteljarkunst.

Kurset er ope for alle, og vi ønskjer særskilt å nå foreldre, besteforeldre, barnehagetilsette, leiarar, turistnæringa, politikarar og lærarar.

Fokuset på kurset er å bli betre til å fortelje historier gjennom ulike teknikkar og øvingar. Anmarkrud er utdanna lærar, dramapedagog, forteljar og familieterapeut, ho har brei erfaring med kulturformidling til skoler og barnehagar, og driv eventyrleir i tillegg til å gi forestillingar og kurs.

Påmelding: frivilligsentralen@vang.kommune.no // 46816473

Dagen etter vil Anmarkrud ha ei fortejlarforestilling for elevane på 3. og 4. trinn, og dei frå kurset som ønskjer er velkomne til å delta på denne – men det er heilt frivillig. ;) Velkomen!

Sosiale media

2021 © Vang frivilligsentral