PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lag og foreiningar


Det er over 40 frivillige lag i Vang, frivilligsentralen prøver å halde oversikt over kven som er kontaktperson til ein kvar tid. Ta kontakt om du ser noko som ikkje stemmer.

Lag

Kontaktperson

Epost

Telefon

       
Bøaflata velforening Mimoza Shaha Zogaj    
F.K Vang Randi Sandhaugo fkvangivaldres@gmail.com  91626137
Fjellblom Idrettslag Terje Karlsen teka2@frisurf.no  97582329
Fjellblom musikklag Jon Eggen eggenj@online.no  90186731
Grindaheim Røde Kors Bjørn Olav Søndrol bjornolav81@outlook.com  99690783
Høre mannskor Ove Trøen ove.troen61@gmail.com  97023369
Høre og Ryfoss idrettslag Kristoffer Kvien kristoffer@kvien.no  95234382
Høre Røde Kors Elin Evensen Fjellvang elinfjellvang@hotmail.com  95122051
Jotunheimen idrettslag Stian Hjellemarken galdeberg@live.no
 47650186
Laget for funksjonshemma i Vang Sigrun Lerhol sigrun.lerhol@hotmail.com  48179192 
Purkeryggen Køllekrins Håkon Berg Sundet haasu@online.no  90530984
Ryfoss vel Torunn Mørk  torunmrk@bbnett.no  99734255
Skjold 4H Stian Hjellemarken galdeberg@live.no
 47650186
Torpe aktivitetssenter      
Torsheim grendehus Elisabeth Hålien ehaalie@gmail.com  99090013
Valdreskvelven spel- og dansarlag Astrid Bruun Arnesen Astrid.Bruun.Arnesen@vang.kommune.no  48228757
Vang alpingruppe Tone Hille  tone.hille12@gmail.com  41636465
Vang bonde- og småbrukarlag Kjell Anders Haugen elin.romyhr.haugen@n2u.no  41331618
Vang bondelag

Gunnar Belsheim

gunnar.belsheim@gmail.com

 97474248

Vang bridgelag Odd Harald Nordsveen    99235885
Vang bygdekvinnelag Guro Råheim Kvam gurokvam@bbnett.no  61367137
Vang historielag Tore Hovda  tore.hovda@bbnett.no  95050882 
Vang husflidslag Kari Hagaseth
hagaseth_vang@hotmail.com
 98857553
Vang idrettslag Unni Sandsengen unnis2009@live.no  95089302
Vang internasjonale kulturgruppe Åsta Brenna asta.brenna@vang.kommune.no  92864607
Vang jeger- og fiskarlag Pål Knuts palknuts@gmail.com  99105872
Vang klatreklubb Knut Lerhol farmerknut@hotmail.com  97181129
Vang miniatyr og pistolklubb Ivar Johnny Søndrol ivarsond@gmail.com  97523408
Vang misjonsforening May Karin Bendiksen alistairpeters@hotmail.com  61367248
Vang mållag Bjørg Lerhol blerhol@online.no  95220576
Vang pensjonistlag Gerd Marken    97654892
Vang Revmatikerforening Ola Grøv olgrov@epost.no  90632380
Vang seniordans Ingebjørg Wigdel
ingebjorg@wigdel.com
 91780138
Vang skule og ungdomskorps Jorunn Trøen vangskuleogungdomskorps@gmail.com  99104340
Vang skyttarlag Ole Martin Jægersborg olemjaeger@gmail.com  92061714

Kommunale lag:

     
Vang idrettsråd Unni Sandsengen  95089302
Vang kunstutval Marianne Isachsen 90846924
Vang musikkråd Ingrid Thorpe  97086300
Vang ungdomsråd  Anders Karlsen